Europos monetos iki 1900
Europos monetos nuo 1945
LDK monetos
Lietuvos monetos 1917-1940
Lietuvos monetos nuo 1990
NVS šalys nuo 1991
Pasaulio monetos iki 1900
Pasaulio monetos nuo 1945
Rusijos monetos iki 1917
SSSR monetos 1917-1991
 Laosas 10 kip 1996 km#61 "FAO" UNC

Laosas 10 kip 1996 km#61 "FAO" UNC

6,90 €
Liko: 29 d. 1 val.
 JAV 1 dollar 2023 P "Louisiana" UNC

JAV 1 dollar 2023 P "Louisiana" UNC

2,60 €
Liko: 29 d. 1 val.
 JAV 1 dollar 2023 D "Louisiana" UNC

JAV 1 dollar 2023 D "Louisiana" UNC

2,60 €
Liko: 29 d. 1 val.