Europos monetos iki 1900
Europos monetos nuo 1945
LDK monetos
Lietuvos monetos 1917-1940
Lietuvos monetos nuo 1990
NVS šalys nuo 1991
Pasaulio monetos iki 1900
Pasaulio monetos nuo 1945
Rusijos monetos iki 1917
SSSR monetos 1917-1991
 Rusija 10 roubles 2019 "Klin" UNC

Rusija 10 roubles 2019 "Klin" UNC

0,55 €
Liko: 27 d. 23 val.
 Latvija 2 euro 2019 "Rising sun" UNC

Latvija 2 euro 2019 "Rising sun" UNC

5,50 €
Liko: 27 d. 23 val.
 Makedonija 1 denar 1995 km#5 "FAO" UNC

Makedonija 1 denar 1995 km#5 "FAO" UNC

0,85 €
Liko: 27 d. 23 val.
 Kosta Rika 20 colones 1983-96 km#216

Kosta Rika 20 colones 1983-96 km#216

0,90 €
Liko: 27 d. 23 val.
 Albanija 50 leke 2001 km#81 "David" UNC

Albanija 50 leke 2001 km#81 "David" UNC

14,90 €
Liko: 27 d. 23 val.