Europos monetos iki 1900
Europos monetos nuo 1945
LDK monetos
Lietuvos monetos 1917-1940
Lietuvos monetos nuo 1990
NVS šalys nuo 1991
Pasaulio monetos iki 1900
Pasaulio monetos nuo 1945
Rusijos monetos iki 1917
SSSR monetos 1917-1991
 Suomija 2 euro 2021 "Journalism" UNC

Suomija 2 euro 2021 "Journalism" UNC

5,90 €
Liko: 27 d. 10 val.
 Ispanija 2 euro 2021 "Toledo" UNC

Ispanija 2 euro 2021 "Toledo" UNC

3,10 €
Liko: 27 d. 10 val.
 Austrija 10 euro 2020 "Fortitude" UNC

Austrija 10 euro 2020 "Fortitude" UNC

14,50 €
Liko: 27 d. 10 val.
 Aruba 1 florin 2015 km#56 AU

Aruba 1 florin 2015 km#56 AU

1,45 €
Liko: 27 d. 10 val.
 Aruba 1 florin 2016 km#56 AU

Aruba 1 florin 2016 km#56 AU

1,45 €
Liko: 27 d. 10 val.