Europos monetos iki 1900
Europos monetos nuo 1945
LDK monetos
Lietuvos monetos 1917-1940
Lietuvos monetos nuo 1990
NVS šalys nuo 1991
Pasaulio monetos iki 1900
Pasaulio monetos nuo 1945
Rusijos monetos iki 1917
SSSR monetos 1917-1991
 Lietuva 20 Litu 2007m. P69 UNC

Lietuva 20 Litu 2007m. P69 UNC

9,99 €
Liko: 29 d. 8 val.
 Bulgarija 25 Leva 1951m.P84 aUNC

Bulgarija 25 Leva 1951m.P84 aUNC

0,99 €
Liko: 29 d. 8 val.
 Kenija 100 Shillings 2019m. P-NEW UNC

Kenija 100 Shillings 2019m. P-NEW UNC

2,99 €
Liko: 29 d. 8 val.
 Ruanda 1000 Francs 2019m. P-NEW UNC

Ruanda 1000 Francs 2019m. P-NEW UNC

3,49 €
Liko: 29 d. 8 val.
 Kinija 1 Yuan 2019m. P-NEW UNC

Kinija 1 Yuan 2019m. P-NEW UNC

0,49 €
Liko: 29 d. 8 val.
 Bulgarija 5 Leva 2009m. P116b UNC

Bulgarija 5 Leva 2009m. P116b UNC

4,99 €
Liko: 29 d. 8 val.
 Gambija 100 Dalasi 2015m. P35 UNC

Gambija 100 Dalasi 2015m. P35 UNC

4,99 €
Liko: 29 d. 8 val.
 Meksika 20 Pesos 2016m. P122 UNC

Meksika 20 Pesos 2016m. P122 UNC

2,49 €
Liko: 29 d. 8 val.
 Albanija 200 Leke 2019m. P-NEW UNC

Albanija 200 Leke 2019m. P-NEW UNC

3,49 €
Liko: 29 d. 8 val.