Europos monetos iki 1900
Europos monetos nuo 1945
LDK monetos
Lietuvos monetos 1917-1940
Lietuvos monetos nuo 1990
NVS šalys nuo 1991
Pasaulio monetos iki 1900
Pasaulio monetos nuo 1945
Rusijos monetos iki 1917
SSSR monetos 1917-1991
 Lenkija 5 Zlotych 1944m. P108 aUNC

Lenkija 5 Zlotych 1944m. P108 aUNC

29,99 €
Liko: 29 d. 18 val.
 Baltarusija 100 Rubles 1992m. P8 UNC

Baltarusija 100 Rubles 1992m. P8 UNC

0,49 €
Liko: 29 d. 18 val.
 Baltarusija 50 Rubles 1992m. P7 UNC

Baltarusija 50 Rubles 1992m. P7 UNC

0,49 €
Liko: 29 d. 18 val.
 Baltarusija 10 Rubles 1992m. P5 UNC

Baltarusija 10 Rubles 1992m. P5 UNC

0,99 €
Liko: 29 d. 18 val.
 Baltarusija 5 Rubles 1992m. P4 UNC

Baltarusija 5 Rubles 1992m. P4 UNC

0,99 €
Liko: 29 d. 18 val.
 Surinamas 10 Gulden 1963m. P121 UNC

Surinamas 10 Gulden 1963m. P121 UNC

1,99 €
Liko: 29 d. 18 val.
 Jugoslavija 50 Dinara 1968m. P83b UNC

Jugoslavija 50 Dinara 1968m. P83b UNC

0,99 €
Liko: 29 d. 18 val.
 Kambodža 1000 Riel 2016m. P-67 UNC

Kambodža 1000 Riel 2016m. P-67 UNC

0,49 €
Liko: 29 d. 18 val.
 Sirija 100 Pounds 1998m. P108 UNC

Sirija 100 Pounds 1998m. P108 UNC

1,99 €
Liko: 29 d. 18 val.
 Jugoslavija 500 Dinara 1970m. P84b UNC

Jugoslavija 500 Dinara 1970m. P84b UNC

0,99 €
Liko: 29 d. 18 val.