Europos monetos iki 1900
Europos monetos nuo 1945
LDK monetos
Lietuvos monetos 1917-1940
Lietuvos monetos nuo 1990
NVS šalys nuo 1991
Pasaulio monetos iki 1900
Pasaulio monetos nuo 1945
Rusijos monetos iki 1917
SSSR monetos 1917-1991
 Rusija 10000 Rubliu 1993m. P259a F

Rusija 10000 Rubliu 1993m. P259a F

4,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Turkmėnija 1000 Manat 2005m. P20 UNC

Turkmėnija 1000 Manat 2005m. P20 UNC

2,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Gvinėja 5000 Francs 2019m. P48 UNC

Gvinėja 5000 Francs 2019m. P48 UNC

2,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Libija 10 Dinar 2015(2016)m. P82 UNC

Libija 10 Dinar 2015(2016)m. P82 UNC

5,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Libija 5 Dinar 2021m. P-NEW UNC

Libija 5 Dinar 2021m. P-NEW UNC

5,49 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Sirija 100 Svaru 2019m. P113b UNC

Sirija 100 Svaru 2019m. P113b UNC

0,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Haitis 25 Gourdes 2014m. P266 UNC

Haitis 25 Gourdes 2014m. P266 UNC

1,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Haitis 10 Gourdes 2004m. P265b UNC

Haitis 10 Gourdes 2004m. P265b UNC

2,49 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Sirija 2000 Pounds 2018m. P117 UNC

Sirija 2000 Pounds 2018m. P117 UNC

2,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Etiopija 10 Birr 2020m. P-NEW UNC

Etiopija 10 Birr 2020m. P-NEW UNC

2,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Omanas 1/2 Rialo 2020m. P-NEW UNC

Omanas 1/2 Rialo 2020m. P-NEW UNC

2,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Zambija 100 Kwacha 2006m. P38f UNC

Zambija 100 Kwacha 2006m. P38f UNC

0,79 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Argentina 10 Peso 1983(85)m. P313 UNC

Argentina 10 Peso 1983(85)m. P313 UNC

0,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Argentina 1 Peso 1983(85)m. P311 UNC

Argentina 1 Peso 1983(85)m. P311 UNC

0,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Argentina 50 Pesos 1983(85)m. P314 UNC

Argentina 50 Pesos 1983(85)m. P314 UNC

0,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Iranas 100000 Rials 2021m. P-NEW UNC

Iranas 100000 Rials 2021m. P-NEW UNC

1,99 €
Liko: 29 d. 19 val.
 Iranas 50000 Rials 2021m. P-NEW UNC

Iranas 50000 Rials 2021m. P-NEW UNC

1,69 €
Liko: 29 d. 19 val.