Europos monetos iki 1900
Europos monetos nuo 1945
LDK monetos
Lietuvos monetos 1917-1940
Lietuvos monetos nuo 1990
NVS šalys nuo 1991
Pasaulio monetos iki 1900
Pasaulio monetos nuo 1945
Rusijos monetos iki 1917
SSSR monetos 1917-1991
 Suomija 5 euro 2012 "Flora" UNC

Suomija 5 euro 2012 "Flora" UNC

9 €
Liko: 28 d. 15 val.
 Suomija 5 euro 2012 "Fauna" UNC

Suomija 5 euro 2012 "Fauna" UNC

8,80 €
Liko: 28 d. 15 val.
 Suomija 5 euro 2012 "Winter" UNC

Suomija 5 euro 2012 "Winter" UNC

8,80 €
Liko: 28 d. 15 val.
 Gvinėja 10000 Franku 2012m. P46 XF

Gvinėja 10000 Franku 2012m. P46 XF

3,49 €
Liko: 28 d. 15 val.
 Gibraltaras 20 Pounds 2011m. P37 UNC

Gibraltaras 20 Pounds 2011m. P37 UNC

44,99 €
Liko: 28 d. 15 val.
 Turkmėnija 5000 Manat 2005m. P21 UNC

Turkmėnija 5000 Manat 2005m. P21 UNC

3,99 €
Liko: 28 d. 15 val.
 Kinija 10Yuan 1914m. P118q UNC

Kinija 10Yuan 1914m. P118q UNC

14,99 €
Liko: 28 d. 15 val.
 Malta 2 euro 2020 "Games" UNC

Malta 2 euro 2020 "Games" UNC

9 €
Liko: 28 d. 15 val.
 Lietuva 2 litai 2009 km#112 BiM. UNC

Lietuva 2 litai 2009 km#112 BiM. UNC

1,70 €
Liko: 28 d. 15 val.
 Lietuva 5 litai 2009 km#113 BiM. UNC

Lietuva 5 litai 2009 km#113 BiM. UNC

3,30 €
Liko: 28 d. 15 val.