Europos monetos iki 1900
Europos monetos nuo 1945
LDK monetos
Lietuvos monetos 1917-1940
Lietuvos monetos nuo 1990
NVS šalys nuo 1991
Pasaulio monetos iki 1900
Pasaulio monetos nuo 1945
Rusijos monetos iki 1917
SSSR monetos 1917-1991
 Kinija 1 jiao 1980 P-881 UNC

Kinija 1 jiao 1980 P-881 UNC

0,45 €
Liko: 29 d. 16 val.
 Vokietija 5 DEM 1969 F km#112 Ag

Vokietija 5 DEM 1969 F km#112 Ag

6 €
Liko: 29 d. 16 val.